Организатор/кa на достъпността

Краен срок за кандидатстване: август 20, 2022

Тази позиция е предназначена само за секс работници.

Задачи:

  • Търсене на начини конференцията да бъде достъпна за секс работниците, които иначе биха могли да срещнат пречки при достъпа до събитието поради здравословното си състояние, раса, пол, психично здраве, говорим език, ниво на доходи или позиция.
  • Обмисляне и координиране на стипендии за оцеляващи/несигурни секс работници
  • Обмисляне и координиране на участници, които се нуждаят от субсидиране на пътните разходи
  • Координация/разговор с отделни участници, които имат нужда от достъп
  • Събиране и координиране на екипа за повишаване на осведомеността
  • Осигуряване на удобно място за провеждане на събитието
  • Подкрепа за превод
  • Присъствие на срещи
  • Вземане на колективни решения

Като организационна група ще общуваме предимно на английски и немски език.